05 พ.ย.
ประโยชน์ของข้าวชนิดต่างๆ
Posted by Srithaimai Rice

ข้าว อาหารหลักที่รับประทานกันอยู่ทุกวัน น้อยคนนักที่จะทราบว่า ในความหลากหลายทางสายพันธ์ุของข้าวนั้น ซ่อนคุณค่าทางโภชนาการไว้มากมาย โดยในแต่ละชนิดข้าวล้วนมีคุณประโยชน์ต่างกัน ผู้รักสุขภาพจึงเลือกทานข้าวแตกต่างหลากหลายเพื่อใช้ในการรักษาและบำรุง สุขภาพ..ข้าว จึงเป็นมากกว่าข้าว..มีคุณประโยชน์มากล้นที่คุณทราบไม่ถึง!....
___________________________________________________
ที่มา: ช่อง 1 เวิรค์พอยท์ (https://www.facebook.com/workpoint)