12 ธ.ค.
Posted by Srithaimai Rice

“กาบา” สารอาหารที่เกิดขึ้นในส่วนของจมูกข้าวและเกิดขึ้นในภาวะที่ข้าวกำลังงอก กาบามีบทบาทที่สำคัญ มีคุณประโยชน์ที่ดีมากต่อร่างกาย....อ่านต่อ

Read More
28 พ.ย.
Posted by Srithaimai Rice

"ข้าวกล้องงอก" หรือ "ข้าวกาบา" ประกอบด้วยสารอาหารคุณภาพสูง เช่น GABA (Gamma Amino Butyric Acid), Gamma Oryzanol, ...อ่านต่อ

Read More
05 พ.ย.
Posted by Srithaimai Rice

ในความหลากหลายทางสายพันธ์ุของข้าวนั้นซ่อนคุณค่าทางโภชนาการไว้มากมาย โดยในแต่ละชนิดข้าวล้วนมีคุณประโยชน์ต่างกัน...อ่านต่อ

Read More